Tijdens het eerste weekend van oktober 1996 vond het eerste GRW plaats. Ondanks een heel beperkt budget werd toch een prachtig programma gemaakt dat door meer dan 700 personen werd bijgewoond. Een paar scholen uit de buurt waren, ondanks het feit dat het evenement tijdens het weekend plaats vond, aanwezig en werden vaste bezoekers voor de volgende edities. Het GRW werd jaarlijks georganiseerd tot en met 1999. Vanaf 2001 werd het een tweejaarlijks festival tijdens de onpare jaren. Door het coronavirus werd de 15de editie van 2021 verplaatst naar 2022, en van dan af zal het GRW op de pare jaren plaats vinden. In 2017 heeft VR dit evenement, samen met de vzw GRW, voor het laatst georganiseerd. Vanaf 2019 ligt de organisatie in handen van onze dochter vzw. Meer info vind je op www.galloromeinsweekend.be.

Reportage van de Nationale Loterij (editie 2019)

Enkele affiches/flyers van voorgaande edities